Syrop o smaku truskawkowym Magsolvit B6
Dla dzieci Dla aktywnych Magnez a stres Dawkowanie Konkurs

Dla dzieci

W organizmach polskich dzieci jest znacznie mniej magnezu niż u dzieci w innych krajach europejskich. Wynika to nie tylko z malejących zasobów tego cennego biopierwiastka w glebie, skąd wymywają go tzw. kwaśne deszcze i w konsekwencji w pokarmie. Coraz ważniejszą przyczyną deficytu magnezu są błędy dietetyczne, zatrute metalami ciężkimi środowisko i …stres szkolny, które pogłębiają niedobór.

Deficyt magnezu jest szczególnie niebezpieczny tam, gdzie gleba i powietrze zanieczyszczone są metalami ciężkimi.

Obszarem zagrożenia jest nie tylko region Śląska skażonego od dawna pyłami i dymami z hut i fabryk. Metale ciężkie zastępują deficytowy magnez zatruwający organizm coraz częściej pochodzą ze spalin i ruchomych części samochodowych, czy wody skażonej ściekami wielkich miast i małych wiosek. Problem w tym, że nie wszyscy rodzice mają świadomość zagrożeń, jakie wiążą się z niedostateczną ilością tego cennego biopierwiastka w organizmie.

Dlaczego magnez jest niezbędny dla zdrowia?

Ten minerał musi być obecny w każdej komórce naszego ciała, ponieważ „naciska spust” do rozpoczęcia wielu reakcji metabolicznych, od których zależy zdrowie. Dzięki jego udziałowi w reakcjach biochemicznych organizm spala cukry i tłuszcze na energię, przetwarza białko pokarmowe, z którego regeneruje oraz buduje komórki swego ciała. To ostatnie jest szczególnie ważne dla dzieci, które intensywnie rosną.

Jakie są objawy niedoboru minerału w organizmie małego dziecka?

Po pierwsze, pojawia się nadpobudliwość i nerwowość bez istotnej przyczyny, trudności w koncentracji uwagi. Daje się to szczególnie odczuć w przedszkolu i szkole. Dodatkowym „złodziejem” magnezu staje się stres szkolny, który powoduje nadmierne zużycie biopierwiastka przez organizm. Dziecko jest roztargnione i nie może zbyt długo zająć się tą samą czynnością. Niekiedy mogą wystąpić trudności w zasypianiu, a nawet bezsenność połączona z niepokojem i lękiem. Magnez niezbędny jest bowiem do prawidłowej czynności nerwów.

Co się dzieje, gdy deficyt magnezu rośnie?

U dziecka może pojawić się fizyczne osłabienie, mrowienie w rękach i nogach, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca. Wynika to z ważnej roli, jaką minerał ten pełni w procesach energetycznych zachodzących w czasie spalania cukrów w organizmie. Co więcej, stwierdzono, że wysoki deficyt magnezu powoduje ograniczenie rozwoju nowych tkanek, tak istotny dla młodego organizmu.

Czy u dzieci występują specyficzne przyczyny niedoboru cennego biopierwiastka?

Tak. Niedobór biopierwiastka może być spowodowany nie tylko deficytem w pokarmie. Przyczyną mogą być np. częste u małych dzieci przewlekłe infekcje, czy biegunki upośledzające wchłanianie minerału. Spadek stężenia magnezu występuje także w niedoczynności przytarczyc, w nadczynności tarczycy, przy stosowaniu leków odwadniających, zapaleniu trzustki i nerczycy. Również dieta może być też sama w sobie przyczyną deficytu biopierwiastka, gdyż są pokarmy zawierające go mniej lub więcej.

Jak podajemy magnez dzieciom?

Większych dawek, niż zalecane w ulotce leku nie powinniśmy stosować. Zwłaszcza, bez dokładnego pomiaru deficytu biopierwiastka i konsultacji z lekarzem. Magnez nie działa bowiem w organizmie sam, lecz współdziała z wapniem i potasem. Ważny jest zwłaszcza stosunek między magnezem a wapniem. Organizm powinien otrzymywać dwukrotnie więcej wapnia niż magnezu. Od właściwych proporcji obu minerałów zależy budowa silnych kości i zdrowych zębów.

U małych dzieci, szczególnie u niemowląt, obniżonemu poziomowi magnezu towarzyszy często wspomniany deficyt wapnia.

Przyczyną mogą być przewlekłe biegunki (np. po zatruciach pokarmowych, bakteryjnych itp.), ciężkie choroby zakaźne, niedożywienie. W przypadku stwierdzonego niedoboru wapnia niezbędne jest podawanie dzieciom preparatów magnezowych razem z preparatami wapniowymi lub dietą zawierającą dużo wyrobów mleczarskich bogatych w wapń - mleko, sery, twarogi, jogurt itp.

Ważne jest zbadanie zawartości magnezu i innych biopierwiastków w organizmie dziecka.

Najlepszą metodą tej oceny zasobności jest analiza włosów, której wynik jest w pełni reprezentatywny, gdyż nie zmienia się znacząco w ciągu doby , tak jak np. zawartość biopierwiastków we krwi, lecz jest średnią z kilku ostatnich tygodni. (W każdym większym mieście można znaleźć laboratoria stosujące metodę jakościowo-ilościowej analizy włosów, na zawartość metali).

Gdy z badania włosów wynika, że w organizmie jest za dużo kadmu, czy ołowiu…?

Wiadomo, że antagonistą magnezu jest wszędobylski toksyczny kadm i ołów. Metale ciężkie wchodzą zamiast magnezu w reakcje z enzymami i powodują ich unieczynnienie. Uszkadzają też błony pojedynczych komórek ciała, powodując zakłócenie stężeń pomiędzy najważniejszymi biopierwiastkami wewnątrz i na zewnątrz komórki. To z kolei hamuje przemiany energetyczne wewnątrz organizmu oraz prowadzi do bolesnych złogów mineralnych w komórkach mięśni, może spowodować uszkodzenie błon komórek nerwowych, a z nimi np. ołów reaguje najszybciej. Między innymi dlatego niezbędne jest podawanie dzieciom preparatów magnezowych uzupełniających deficyt tego biopierwiastka.

 

Oprac. mgr Edward Ozga Michalski

Piśmiennictwo:
Mała Encyklopedia Medycyny PWN, 1999r. Wikipedia 2007: hasło „Stres”
Magnez w praktyce klinicznej, Jean Durlach, PZWL, 1992 r. s 149 i dalsze
Magnez -pierwiastek energii, dr n. med. Henryk Dudek , Wyd. Enete i A 1999.
Stres, dr Bernard Hazon, Wyd. WAB, 1992.

 
 
Wskazania do stosowania:
Produkt leczniczy Magsolvit B6 zalecany jest w zapobieganiu
i uzupełnieniu niedoborów magnezu i witaminy B6,
zwłaszcza u dzieci od 4 roku życia.

Skład: 5 ml syropu zawiera 48 mg jonów magnezowych w postaci 623 mg magnezu glukonianu i 129 mg magnezu mleczanu oraz 5 mg pirydoksyny chlorowodorku.

Dawkowanie i sposób podawania: Magsolvit B6 nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 4. roku życia ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania. Dorośli i dzieci od 8 roku życia 10 ml syropu na dobę w dwóch dawkach; dzieci 4-7 roku życia: 5 ml syropu na dobę w dwóch dawkach. Lek stosuje się po posiłkach.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, antybiotykoterapia, biegunka, hipermagnezemia, hiperwitaminoza B6, ostra niewydolność nerek, znaczne niedociśnienie tętnicze, blok przedsionkowo-komorowy.

Podmiot Odpowiedzialny
FChSP “GALENUS”
03-791 Warszawa ul. Hutnicza 8
Tel.: 022/679 22 15,
www.galenus.pl

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.